דרך הטבע | רפואה סינית

מספרים על פרופסור אמריקאי שיצא לחקור אחר חוכמת המזרח. כשהגיע למחוז קטן בדרום סין שמע על מאסטר גדול שחוכמתו רבה. החליט הפרופסור ללכת ולשמוע מה מייחד את אותו אדם ומהי חוכמתו. כשהגיע לפתח ביתו, קידם אותם בברכה המאסטר והושיבו על מחצלת רחבה. ללא מילים החל בטקס תה ארוך הכולל ניקוי הכלים, חימום וחליטת הצמחים. הפרופסור החל מתנועע באי נוחות קצת נרגז על בזבוז זמנו היקר. כאשר סיים את הכנותיו, החל המאסטר מוזג תה לפרופסור המכובד. מוזג ומוזג ומוזג עד שמלאה הכוס והחל התה נשפך לצידי הכוס ועל המחצלת. הפרופסר נזעק לאחור והחל למלמל : "זה מלא זה מלא נא הפסק למזוג, לא ייכנס יותר". "הכוס הזו היא אתה ידידי", השיב המאסטר. "לא אוכל להוסיף לך חדש אם לא תרוקן את הישן".
האם אתם מוכנים להתרוקן, לשנות הרגלים ולהרגיש טוב ?